Lesson 25: Application of Derivatives – Speed and Movement of a Particle in a Line

07/17/2016

lesson sa isa sa mga applications ng 1st derivative. malalaman nating kung umaabante or umaatras ang isang particle using derivatives.


AP Calculus AB

  • 1. LIMIT OF A FUNCTION
  • 2. DERIVATIVES
  • 3. DERIVATIVES OF TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
  • 4. APPLICATIONS OF DERIVATIVES
  • 5. INTEGRATION
  • 6. APPLICATIONS OF INTEGRATION
  • 7. DIFFERENTIAL EQUATIONS