Lesson 01: Introduction to Trigonometry

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagintindi ng pinagkaiba ng radian at degree measures, at kung paano i-convert ang radian sa degree o ang degree sa radian. Ang mga ito ay ang karaniwang paraan para ihayag ang mga angulo sa trigonometry. 

7:20 30 degrees to radian
8:57 2pi/3 to degrees

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/in...

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!