Lesson 03: Solving Right Triangle Trigonometry – SOH CAH TOA

07/22/2016

Aralin tungkol sa kung ano ang SOH CAH TOA, at kung paano ito gamitin. Ang SOH CAH TOA ay nagmula sa right triangle. Tandaan na ang values ng x at y ay kumakatawan sa values ng sine at cosine. Sa paggamit nito, kailangan alamin ang bahagi ng mga triangle at ang reference angle mo. 

erratum: ang sagot sa #2 ay dapat: 2sqrt5 / 5

5:04 Find the 6 trigonometric ratio given the angle 

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/so... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!