Lesson 05: Solving the Missing Side(s) of a Right Triangle

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagsolve ng mga nawawalang bahagi ng mga tatsulok gamit ang SOHCAHTOA. Ang SOH, CAH, TOA ay kumakatawan sa mga formula ng mga trigonometric formulas ng sine, cosine, at tangent. Maaring gamitin ito para mahanapa ang mga nawawalang bahagi ng mga tatsulok.

0:50 Find the missing side of a triangle
3:12 Find the hypotenuse and a leg of a triangle. 
6:20 Find the value of tangent 780 degrees.

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/mi... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================