Lesson 08: Graphing Cosine Funtion

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagintindi kung paano gumagalaw ang cosine functions sa graph, at kung paano ito iguhit sa graph. Sa pagsunod ng mga standard froms ng cosine function, ito ay maguguhit nang madalian. Ang pagintindi sa mga parte ay makatutulong nang wagas sa pagguhit ng function na ito.

0:35 Graph the function y = 5cos(1/2)

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/gr... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!