Lesson 09: Graphing Cosecant and Secant Functions

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagguhit ng mga trigonometric inverse functions tulad ng secant and cosecant. Pansinin na ang graph ng mga trigonometric functions na ito ay ibang-iba sa mga counterparts nito na sine at cosine. May mga properties na mayroon ang csc at sec na wala ang sin at cos.

0:05 Sketch the graph of function y = 3csc(1/4)x
4:15 Sketch the graph of y=sec2x

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/gr... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!