Lesson 10: Solving Trigonometric Equations

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagsolve ng mga trigonometric equations gamit ang mga trigonometric identities. Ang paghahanap ng mga values ng mga angles sa trigonometric equations ay parang kapareho lang din sa paghahahanap ng x sa algebra ngunit mayroon lang mga ilang karagdagang gagawin. Itong mga ito ay ang pagintindi ng trigonometric functions at trigonometric identities. 

4:30 Solve for sinx + sqrt 2 = -sinx
6:16 Solve for secxcscx = cscx 
9:06 Solve 2cos^2 x + cosx -- 1 = 0 

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/tr... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!