Lesson 14: Using the Sum and Difference Formula

07/22/2016

Aralin tungkol sa paggamit ng sum and difference formulas ng mga trigonometric functions. Kapag wala kang special angles, mahirap hanapin ang equivalent values nito. Pero, minsan, may mga angles na binubuo ng mga special angles kapag ito ay nabawasan o nadagdagan. Ang sum and difference formulas ay pwedeng magamit sa pagpapatunay ng mga trigonometric statements, at sa pag-evaluate ng trigonometric expressions.

0:47 Find the exact value of cos75 degrees.
6:12 Find the exact value of sin pi/12
9:22 Find the exact value of (sin42)(cos12) -- (cos42)(sin12)
11:10 Find all the solutions of sin (x+ pi/4) + sin (x -- pi/4) = 1

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/su... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!