Lesson 04: Properties of Numbers

07/22/2016

Aralin tungkol sa iba't-ibang properties ng mga numero. Itong mga properties ay napakahalaga sa algebra sapagkat ito ang magiging basehan kung paano tayo mag-simplify ng mga algebraic expressions. Laging totoo ang mga properties na ito sa multiplication at addition.

erratum: #4 ay dapat 5 (1) = 5

0:14 Associative Property
1:08 Commutative Property
1:50 Inverse Property
2:58 Identity Property
4:06 Distributive Property
4:40 Opposites
4:50 Absolute Value
5:23 Reciprocal

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/pr...

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons