Lesson 06: Solving Ratio and Proportion

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagintindi at pag-solve ng ilang mga problema tungkol sa ratio at proportion. Sa pag-sove, cross-multiplication ang kadalasan kinakailangan upang makuha ang hinahanap ayon sa hinihingi ng problema.

0:20 Word problem #1
2:43 x/2 = 15/3
4:35 6/2 = x/3
5:13 5/2 : 15/x
6:16 Word problem #2 

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/so... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons