Lesson 07: Transforming Formula (Literal Equations)

07/22/2016

Aralin tungkol sa pag-solve ng mga literal equations gamit ang ilang algebraic procedures. Ang pag-solve sa literal equations ay maihahalintulad sa pag-solve ng linear equations. Ang pinagkaiba nga lang ay ang literal equations ay kadalasan binubuo ng madaming hindi tiyak na variables. Importante ang literal equations lalo na sa pag-derive ng mga formula. 

2:18 d = rt
4:00 A = ½ (bh)
6:10 P =2w + 2l 

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/tr... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons