Lesson 10: Solving and Graphing COMPOUND Linear Inequalities

07/22/2016

Aralin tungkol sa compound inequalities, at kung paano ito ginuguhit sa number line bilang graph. Ang mga compound inequalities ay mga inequalities na dinudugtungan ng mga "and" at "or". Mag-ingat lang sa "and" at "or" dahil iba ang kalalabasan ng dalawa kahit na pareho sila ng inequalities. 

0:33 3x -- 1 GT 8 and 2x + 7 LT 9
3:06 -5 2x + 1 7 
5:26 4y -- 2 14 or 3y -- 4 -13
7:08 6b + 3 LT 15 or 4b -- 2 18

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/co... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons