Lesson 11: Solving Absolute Value Equations

07/22/2016

Aralin tungkol sa pag-solve ng mga variables na matatagpuan sa absolute value equations. Tandaan na sa loob ng absolute value, anumang expression, variable, o constant ay positive kahit anuman ang sign ng mga ito. Maipapaliwanag ito gamit ang kahulugan ng absolute value.

0:44 |x+5| = 3
3:19 |x-2| = -7
3:55 2|x+3| = 10
5:30 3 + 5|x-2| = 13

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/ab... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons