Lesson 17: Using Laws of Exponents

07/22/2016

Aralin tungkol sa pag-simplify ng mga algebraic expression gamit ang mga laws of exponents. Habang nagagamit pa ang mga laws of exponents, hindi pa rin tapos ang pag-simplify ng mga expressions. Ang mga laws na ito ay mahalaga sa algebra sapagkat ito ay ginagamit din sa mga nakatataas na antas na mathematical understanding. 

4:16 (5x)^0
4:40 (2x)(x)
5:00 (m^3)(m)
5:38 (2x^2)^3
6:18 (5xy)(3x^2 y^3)
7:18 2x^2 (3x^4 y^3)
8:45 2y^9 / 2y^3
9:07 (x^2 / y^5)^3 
9:43 x^5 y^5 / y^2

Lesson module tungkol sa laws of exponents at pag-simplify ng mga exponential expressions:http://www.numberbender.com/lesson/mo... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons