Lesson 18: Polynomial Operations

07/22/2016

Aralin tungkol sa pag-simplify ng mga polynomial gamit ang mga mathematical operation na binanggit. Ang pagbabawas at pagdadagdag ng mga polynomial expressions ay maaring gawin sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga parehong termino. Ang pagmu-multiply naman ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-distribute at pagsunod sa mga laws of exponents.

0:14 (2x + 3y + 7) + (3x -- y -- 5 )
1:08 (5x -- 3y + 5) -- (2x + 5y - 5) 
3:07 5(2x + 3y) 
3:28 2x^2 (3x^5 + 7)
4:50 (2 + 3x)(5 -- 2x) 

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/po...

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons