Lesson 24: Adding and Subtracting Radicals

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagdagdag at pagbawas ng mga radicals. Sa pagdadagdag at pagbabawas ng mga radicals, kagaya lang ito ng sa polynomial expressions. Ang mga pareho na termino ay ang mga pinagsasama. 

0:52 5qr7 + sqr 7
1:12 10sqr5 -- 3sqr5
1:48 sqr12 + sqr3
2:08 sqr8 - sqr18

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/le... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons