Lesson 29: Quadratic Equations and Radicals (Zero Product Property, Quadratic Formula and Completing the Square)

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagkuha ng values ng mga variables gamit ang ZPP. Ginagamit ang ZPP kapag ang expressions mo ay gawa sa factors. Minsan, kailangan mong mag-factoring bago gamitan ng ZPP. Ine-equate nito ang factors sa 0 para makuha ang sagot. Maaring mga quadratic, cubic, o ano mang klase ng polynomial ang mga expressions mo. 

0:51 3x(x+1)=0

1:33 x(2x-1)=0

2:07 (x+5)(3x+7)=0

2:58 5x^2 + 10x = 0

3:44 x^2 +7x + 12 = 0

4:53 h^2 + 10h = -21

5:47 5m^2 -45 = 0

Numberbender lesson module:http://www.numberbender.com/lesson/le...
====================
For more math video updates, subscribe here! 

https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons