Lesson 33: Imaginary Numbers

07/22/2016

Aralin tungkol sa pag-simplify ng mga imaginary numbers. Imaginary numbers ay ang mga numero na ang index ng kanilang radical ay even, at ang kanilang radicands ay negative. Itong mga numerong ito ay kadalasan undefined. Pero, maari parin mag-solve ng mga imaginary numbers kung papalitan ang sqrt -1 ng i. 

5:20 x^2 + 5 = 3
7:33 x^2 + 9 = 0
8:01 x^2 +3 = -7 
8:25 x^2 -- 2 = -14

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/le...

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons