Lesson 43: Simplifying Rational Expressions

07/22/2016

GET BOOK: https://itunes.apple.com/us/book/powe...

Aralin tungkol sa pag-simplify ng mga rational expressions. Ang mga rational expressions ay ang mga polynomials na nakasaad bilang fraction na kung saan ang denominator ay hindi dapat magiging 0. Kapag magsi-simplify ng mga rational expressions, kailangan lang tandaan ang mga laws of exponents at ang iba pang properties ng mga numero.

1:15 x^5/x^3
1:50 m^235/m^5 
2:23 y^7/y^10
3:22 (x^5 * y^10)/(x^20 * y^3)
3:50 4m^2 n / 8mn
4:33 10x^12 y^3 z^6 / 5x^5 y^7 z^2 

Lesson module on simplifying rational expressions: http://www.numberbender.com/lesson/si...

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons