Lesson 47: Binomial Expansion Using Pascal Triangle

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagpapahaba ng mga expressions gamit ang Pascal Triangle. Ang Pascal Triangle ay isang gabay na pwedeng gamitin para malaman kaagad ang expression. Kunin lang ang mga numero sa Pascal Triangle at idikit ito sa mga tamang variables.

3:17 Expand (x+2)^4 using Pascal Triangle
6:25 (2x -3)^3 

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/bi...

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons