Lesson 48: Evaluating Summation Notation

07/22/2016

Aralin tungkol sa pag-evaluate at pag-solve ng mga summation notations. Maarin din itong tawagin bilang Sigma notation. Tandaan lang ang mga bahagi ng mga sigma notation para madalian ang pag-solve ng mga problema. 

1:44 summation of 2n from 1 to 5 
3:06 summation of 2n+5 from 3 to 5
4:08 summation of -2^(n-1) from 2 to 5
5:47 summation of (1/2)^n from 0 to 4

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/su... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons