Lesson 52: Evaluating Geometric Sequence

07/22/2016

Aralin tungkol sa pag-evaluate at pag-solve ng mga problema gamit ang geometric sequence. Ito ay isang sequence na kung saan kinakailangan hanapin ang mga common ratio. Ang An = A1(r)^n-1 ay kumakatawan sa formula ng geometric sequence.

0:50 {3, 6, 12, 24, 48, ...}
1:43 {8, 4, 2, 1, ...}
2:05 Find the 12th term of the geometric sequence given {5, 15, 45, ...}

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/ev... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons