Lesson 53: Performing Proof of Math Induction

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagpapatunay ng mga mathematical statement, theorem, o formula gamit ang mathematical induction. Katulad ng pagpapatunay ng mga trigonometric identities, ang mathematical induction ay isa ng paraan ng pagpapatunay. Tatlong bagay lang naman ang kailangang gawin para magamit ito: (1) patunayan na totoo ang sequence kapag n=1, (2) i-evaluate gamit ang n=k, at (3) patunayan ang sequence totoo para sa lahat ng n=(k+1).

1:08 prove using mathematical induction the sequence: 1 + 2 + 3 + 4 ... + n = n(n+1)/2


Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/ma... 

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons