Lesson 56: Finding the Determinants of 2×2 and 3×3 Matrices

07/22/2016

Aralin tungkol sa pagkuha ng determinant ng isang 2x2 matrix at ng isang 3x3 matrix. Ang determinant ay isang scalar value na kadalasan ginagamit sa mga matrix operations.Para makuha ang determinant, dapat square matrix ang mayroon. Ang detA o |A| ay kumakatawan sa determinant. 

1:30 A = 
1:58 B = 
2:14 C = square matrix
2:43 B= 

Numberbender lesson module: http://www.numberbender.com/lesson/de...

==================== 

For more math video updates, subscribe here! 
https://www.youtube.com/user/TheNumbe...

Follow us on Twitter https://twitter.com/number_bender

Like us on Facebook https://www.facebook.com/thenumberbender

=====================

Thank you for watching!


Attachments

Lessons