2.1 Translations of Verbal to Numerical Expressions

12/18/2017

Ang algebra lesson na ito ay tungkol sa kung paano magsulat ng algebraic expressions and equations. Tandaan lang ang mga importanteng salita at kung ano ang ibig sabihin nito sa pagsulat ng mga mathematical expressions and equations.

  1. 2:52 The sum of a number of 12 is 7
  2. 3:23 The product of a number and 7
  3. 4:05 The quotient of 6 and a number is 15
  4. 4:28 Two decreased by the sum of 3 and a number