3.1 Solving Linear Equations in One Variable

12/18/2017

Araling sa algebra tungkol sa pag-solve ng mga linear equations. Ang linear equations ay ang mga equations na kung saan ang pinakamataas na exponent ay 1. Sa pag-solve ng mga linear equations, maaring silang matiyak bilang one-step equation o kaya naman, two-step equation.

 1. 1:54 2 + x = 7
 2. 2:47 x + 7 = 10
 3. 3:37 x -- 5 = 2
 4. 4:00 x + 3 = 10
 5. 4:20 -5 + x = 2
 6. 4:53 x + 7 = 2
 7. 5:35 x -- 5 = 12
 8. 6:10 3 + x = 8
 9. 6:56 2x = 10
 10. 7:56 5x = 35
 11. 8:15 12x = 5
 12. 9:04 x/2 = 3
 13. 9:57 x/7 = 2
 14. 10:07 x/6 = 5