4.1 Computing For Probability - Classical Probability and Sample Space

12/18/2017

Ang statistics lesson na ito ay nagpapakita kung paano ang pagkuha ng sample space sa pagsagot sa mga tanong sa classical probability. Sa pag sagot ng mga probability questions sa classical probability or theoretical probability, mahalaga na alam nyo ang pag kuha ng sample space. ang sample space ay ang total possible outcomes sa isang experiment at nagiiba iba ito sa bat experiement.
 

Mathematics for Grade 8