4.2 Experimental Probability or Theoretical Probability

12/18/2017

Ang statistics lesson na ito ay nagpapakita kung paano sagutan ang mga probabilities ng classical probability or theoretical probability. Sa pagsagot ng mga tanong sa probabilities, dapat ay alam nyo ang sample space na gamit sa isang tanong para mas mapadali ang pagsagot ng mga problems sa statistics.
 

Attachments

Mathematics for Grade 8