3.1 Probability Rules and Dependent and Independent Events

12/19/2017

Ang statistics lesson na ito sa probability ay nagpapakita kun gpaano gamitin ang Probability Rules at ang pagsagot sa probability ng dependent event at independent event. Sa pagcompute ng probability ng independent event, ito ay hindi kaparehas sa pagocmpute ng probability ng dependent event. Sa video na ito, malalaman nyo ang kaibahan ng dalawang events na ito sa probability