1.3 Evaluating Function and Function Operations

12/19/2017

\

Aralin tungkol sa pag-evaluate ng mga functions gamit ang mga mathematical operations na binanggit. Ang mga functions ay maaring madagdagan, mabawasan, mahati, o ma-multply.

3:14 f(x) = 3x + 5 ; g(x) = x^2 + 1 ; h(x) =  -x - 1