1.1 Identifying Discrete Random Variable and Continuous Random Variable

12/20/2017

Ang Statistics lesson na ito ay nagpapakita kung ano ang pagkakaiba ng discrete random variable at continuous random variable. Ang pag identify ng type of variables na ito ang unang step sa pagsolve ng mga probability gamit ang random variable.

Ang mga continuous random variable ang ginagamit sa pag solve ng mga Normal Probability given ang mean at standard deviation ng sang Symmetrically distributed population or sample.


Statistics and Probability: Grade 11 or Grade 12