4.2 Computing for the Confidence Interval For Population Mean “µ” (Using z* or when parameter is known)

12/20/2017

Ang lesson na ito sa inferential statistics ay nagpapakita kung paano mag calculate ng confidence interval or estimate ng parameter kung ang population standard deviation ay hindi "known". Sa pagkuha ng confidence interval, dapat malaman mo ang procedures or steps ng pag sulat ng confudence interval.
 

Statistics and Probability: Grade 11 or Grade 12