1.1 Introduction to Conic Sections

12/20/2017

Aralin tungkol sa pagsulat sa standard at general form ng isang parabolic equation. Para madalian sa pagsulat ng mga parabola sa kanilang standard at general form, kailangan intindihin ang bawat parte ng parabola sapagkat ang basehan ng mga standard at general forms ay ang mga parte nito.

  • 0:08    Find the equation of a parabola with vertex at the point of origin and focus at (2,0)
  • 3:12    Find the equation of a parabola with vertex (2,1) and focus (2,4) [standard and general form]

Philippines: Pre-Calculus: Grade 11