3.2 Converting of Degree Measure to Radian Measure and Vice Versa

12/20/2017

Aralin tungkol sa pagintindi ng pinagkaiba ng radian at degree measures, at kung paano i-convert ang radian sa degree o ang degree sa radian. Ang mga ito ay ang karaniwang paraan para ihayag ang mga angulo sa trigonometry.

  • 7:20 30 degrees to radian
  • 8:57 2pi/3 to degrees