2.1 Definition of Derivatives

12/21/2017

Ang lesson na ito ay nagpapakita kung paano gamitin ang definition of derivatives sa pagkuha ng derivative ng mga functions. Sa pamamaraan na ito ay macocompute mo ang derivatives ng isang polynomial, rational function, complext fractions at iba pa.
 

Philippines: Basic Calculus for Grade 11