3.1 Writing the Tangent Line of a Function at a Point

12/21/2017

Ang lesson na ito ay ang pag hanap ng equation ng tangent at Normal line gamit ang derivative rules. Ito ay ang isa sa mga gamit ng derivatives sa calculus

  • 00:21 1. y = sec x ; (π/3 , 2)
  • 03:41 2. y = sec x – 2 cos x; (π/3 , 1)
  • 07:23 3. y = (1+2x)^10; (0, 1)
  • 10:11 4. y = (x^3 + 1) / (2x) at x=1

Basic Calculus for Grade 11