4.1 Computing for Antiderivative of a Function

12/21/2017

Part 1

Part 2

Ang calculus lesson na ito sa integration ay nagpapakita kung paano gamitin ang iba't ibang pamamaraan sa pagkuha ng anti derivative ng isang function.  Tulad ng power rule sa differentiation, may kaparehas na rule sa pagkuha ng antiderivative sa isang function.  Karamahan sa antiderivative solution ay ginagamitan ng algebra para maconvert ang mga functions at magamit ang rule na ito. 


Basic Calculus for Grade 11